10 Мај 2013

Информацијата се однесува за можноста за добивање на стипендија од EVN, за студентите запишани по прв пат во прва година на Електротехничкиот отсек

 

Повеќе информации преземете оттука.

 

ТФБ