01 Април 2014

"Принт Дизајн Фотографија Конкурс: Конкурс за Фотографија и Дизајн на Плакат,

Конкурс за Фотографија и Дизајн на Плакат

Право на учество: Студенти од сите нивоа на студии,

Рок за предавање: 25 Април 2014,
Место и даум на Одржување: Нови Сад - Србија, 21-23 Мај 2014