07 Февруари 2013

Се информираат студентите дека испитите Сообраќајно транспортно право, Основи на право, трговски друштва и договори за превоз, Деловно право, Етика, Наука за општеството, Дефендологија, ќе се одржат на 13.02.2013 год. во 11 часот во училница 12. Испитите ќе се полагаат кај проф. д-р Веселин Талевски.

 

ТФБ