05 Јуни 2013

ВО РАМКИТЕ НА ЕРАЗМУС - ПРОГРАМАТА ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И АКАДЕМСКИ КАДАР, КАКО ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА ОБЈАВУВА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТСКА И АКАДЕМСКА МОБИЛНОСТ АКАДЕМСКА 2013/2014 ГОДИНА КРАЕН РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ: 21 ЈУНИ 2013


Повеќе информации преземете оттука.
 
ТФБ