18 Март 2014

Вториот циклус на обуката за енергетски контролори ќе започне на 14.04.2014 год. Пријавувањето се одвива континуирано, според условите дадени во претходно објавениот оглас

 

ТФБ