18 Март 2014

Информацијата се однесува на можноста студентите од втор и трет циклус студии да поднесат апстрак, односно труд на Меѓународната конференција, во организација на ЗЕМАК (Здружение на енергетичари на Македонија).

Повеќе превземи тука.