03 Јуни 2014

Се информираат студентите дека испитите кај проф. д-р Александар Маркоски и доцент д-р Рамона Маркоска, од 12.06.2014 год., се презакажуваат за 16.06.2014 год. во 9:30 (10 h), во просторија 9.

ТФБ