20 Март 2014

Почитувани студенти! Националната агенција за нуклеарни технологии (НАНТ), Ви испраќа покана за интернационална школа во Сараево, Босна и Херцеговина, на која ќе можете да ги продлабочите своите интереси и да си ги отворат пошироко вратите во иднина.

 

Рокот за пријавување наближува, па Ве молиме препратете ја благовремен

Повеќе.