17 Мај 2013

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ПО ПРВ ПАТ ВО ПРВА ГОДИНА НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ СЕ СПРОВЕДУВА СО ПРИМЕНА НА iKNOW СИСТЕМОТ СО СТУДЕНТСКИ СЕРВИСИ .

 
 
 
 
Од Деканат