29 Април 2013

Почитувани студенти! Наставата предвидена за четврток на 02.05.2013 год., ќе се одржи дополнително во договор со предметните наставници.

 

Од Деканат