10 Април 2013

Се известуваат сите студенти кои прв пат се запишале на Технички Факултет - Битола во учебната 2012 - 2013 година да почнат да го користат системот со студентски сервиси https:\\iknow.uklo.edu.mk

 

- iKnow корисничко упатство за Студенти

 

- iKnow корисничко упатство за Наставен и соработнички кадар

 

Сите студенти кои имаат проблем со користењето или најавувањето на системот да се обратат во кабинет 413 или на е-маил: admin@tfb.edu.mk