07 Февруари 2014

АРХИТЕКТУРА НА КОМПЈУТЕРИ (и нови и стари) - 12.02.2014 во 12:30 часот!
ВОВЕД ВО КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ (и нови и стари) - 24.02.2014 во 12:30 часот!

 

При презапишување, секој го презапишува предметот во ОНОЈ семестар во кој го слушал предметот, според НЕГОВАТА студиска програма...