07 Јуни 2014

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ КАЈ ПРОФ.ТАЛЕ ГЕРАМИТЧИОСКИ ОДРЖАНИ НА ДЕН 02.06.2014

резултатите можете да ги преземете оттука.