13 Март 2014

Технички факултет Битола има 22 годишна соработка сo ЗЕМАК (здружение на енергетичари на Република Македонија).
Ова здружение покрај своите активности го објавува во текот на годината списанието ЕНЕРГЕТИКА, во кое има голем број на информации, стручни трудови останати активности.

Линкот на ЗЕМАК превземете го тука www.zemak.mk
линкот со архивата на списанието превземете го тука http://www.zemak.mk/arhiva.html.