05 Јуни 2013

Практикантска работа во ЕВН Македонија за студенти од електротехнички отсек и отсекот за информатика и компјутерска техника


Повеќе информации преземете оттука.
 
ТФБ