25 Август 2014

Конкурси за запишување студенти на втор и трет циклус студии на универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола во академската 2014/2015 година:

Конкурс за II циклус
Конкурс за III циклус