13 Февруари 2013

Се информираат студентите од втор семестар за листата на изборни предмети од ТФБ и УКЛО.

 

Листите со потребните информации превземете ги тука.
 
ТФБ