29 Мај 2014

Студентите од Отсекот за сообраќај и транспорт на јубилејната 40-та сообраќајада одржана во периодот од 20 до 24 мај 2014 во Балатон Унгарија освоија второ место по предметите: Регулација на сообраќајните токови и Безбедност во сообраќајот.