25 Ноември 2013

Јавна одбрана на докторска дисертација од кандидатот М-р Илир Мехмеди на тема: НОВ ПРИСТАП ВО ПРОЕКТИРАЊЕ НА СИСТЕМ НА ВОЗДУШНИ ПРАВЦИ КАКО ОСНОВА ЗА АВТОМАТСКО РАЗДВОЈУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ

 

Одбраната ќе се одржи на 28.11.2013 год. со почеток во 11 ч. во сала 412 на ТФБ, пред комисија во состав:

  1. Академик Јосип Божичевиќ, ХАЗУ Загреб, Република Хрватска
  2. Ред. проф. д-р Сања Штајнер, Универзитет Загреб, Факултет за сообраќајни науки – Загреб, Република Хрватска (ментор)
  3. Ред. проф. д-р Стојче Десковски, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Технички факултет – Битола (коментор)
  4. Ред. проф. д-р Кристи Бомбол, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Технички факултет – Битола (претседател)
  5. Насловен доц. д-р Томислав Тунтев, Аеродром „Св. Апостол Павле“ - Охрид