05 Ноември 2021

Почитувани студенти,

Во прилог е распоред на испити во Ноемвриска испитна сесија 2021/2022г.

Ноемвриска испитна сесија 2021/2022г.

.