13 Јуни 2013

Техничкиот Факултет - Битола доби решение за овластување за вршење на обука за полагање на стручен испит за управување и/или поставување со цврст отпад. 


Дополнителни информации преземете на http://tfb.edu.mk/categories/view/85 
 
ТФБ