20 Септември 2021

Почитувани студенти, уписот за зимски семестар за II,III и IV година е започнат.

Во врска со уписот на зимски сем. 2021/2022 г. Ве потсетуваме дека: 

1. Пред запишувањето треба задолжително да ја пополните анонимната анкета која ја имате во Вашето електронско досие во горниот десен агол;
2. Да ја имате завршено обврската за практична настава;
3. Освен редовните уплати за партиципација и материјали за упис, да се уплатат 100 ден. за Универзитетско студентско собрание и 100 ден. за Факултетско студентско собрание, како и 100 ден. за колективно осигурување.
Технички факултет - Битола  

.