18 Декември 2013

Потсетување за студентите од втора, трета и четврта година на Машински и Електротехнички отсек, прв и втор циклус на студии. Почитувани студенти, Ве замолуваме да пристапите кон пополнување на анкетниот лист во рамките на U-Multirank проектот, со цел да се добие и Вашето мислење за квалитетот и условите при изведување на наставата на ТФБ.

 

ТФБ