31 Декември 2012

Им се соопштува на студентите од Машинскиот отсек, отсекот за Мехатроника и отсекот за Индустриски менаџмент, дека 2. колоквиум по Статика и Кинематика/Техничка механика закажан за 10.01.2013 се одлага заради фактот што сите активности на факултетот се одложени за после 14.01.2013. Новиот термин за полагање е 17.01.2013 со почеток во 10 часот.


Предметен професор, 
 
Елизабета Бахтовска