13 Февруари 2013

Информација за студентите од студиските програми Графичко инженерство и Индустриски менаџмент - втор семестар. Изборот на изборните предмети од листата на УКЛО ќе се врши на 18.02.2013 год, за време на наставата.

 

 

Се молат студентите за задолжително присуство на наставата.

ТФБ