10 Јуни 2013

ГОСТУВАЧКО ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КОМБИНИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СУШЕЊЕ НА ОВОШЈА И ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ БИОМАТЕРИЈАЛИ МАТЕРИЈАЛИ Четврток 20.06.2013 11-12 часот, Сала 412, Технички факултет Битола

 

 

ПРЕДВАЧ: Ред.проф. д-р Мирко Бабиќ, главен уредник на научно списание ЈОURNAL ON PROCESSING AND ENERGY IN AGRICULTURE, Земјоделски факултет Нови САД, Универзитет во Нови Сад, Србија

 

Се покануваат сите заинтересирани професори, соработници и студенти да присуствуваат на предвањето

 

ТФБ