05 Февруари 2014

НОВО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПОВИКОТ ЗА SIGMA

Во рамките на повторениот повик за пријава за добивање стипендии во рамките на Програмата SIGMA, најавено е ново ПРОДОЛЖУВАЊЕ на крајниот рок до 10 февруари 2014, 13:00 часот, Централно европско време.

 

Се повикуваат сите заинтересирани кои не успеале да ја комплетираат својата пријава во претходниот рок. тоа да го сторат сега. Свои on-line пријави може да достават и сите други заинтересирани, посебно младиот наставно-научен и соработнички кадар на УКЛО, бидејќи најмногу стипендии се достапни за 6-месечна размена на докторско и пост-докторско ниво.

 

On-line пријавата е достапна преку порталот на Програмата на: www.sigma.uw.edu.pl.