22 Април 2013

Информацијата се однесува на студентите од прва, втора и трета година на сите студиски програми, за обавување на задолжителна практична настава во Академската 2012-13 год.

 

Упатницата потпишана од Деканот на ТФБ, студентите во зависност од тоа на која студиска програма студираат, ја подигнуваат кај референтот во Студентски прашања. Идентитетот се потврдува со индекс.


Практичната настава е здаолжителна обврска за запишување на следен семестар.


Наставата мора да се обави во претстојниот период според наведените упатства.

Подетални информации превземете тука.

 

ТФБ