25 Септември 2014

Се известуваат студентите на втор циклус на студии од Отсекот за сообраќај и транспорт, дека запишувањето на семестар можат да го направат во периодот од 06.10.2014 година до 15.10.2014 година.

Со почит,                                                                                          

Раководител на втор цилус на студии на Отсек за сообраќај и транспорт

Доц.д-р Зоран Јошевски