Новости

08.10.2013

Наставата на II циклус (последипломски) студии по Информатика и компјутерска техника ќе започне на 17.10.2013 Четврток во 17:00 часот во просторија 412. Се молат студентите кои се пријавиле на II циклус студии најкасно до 15.10.2013 се запишат во Службата за студентски прашања. повеќе

08.10.2013

Сите кандидати кои се пријавија на вториот уписен рок за II циклус (последипломски) студии по Информатика и компјутерска техника се примени и можат ВЕДНАШ да се запишат во Службата за студентски прашања повеќе

30.09.2013

Достапен е повикот за пишување на истражувачки труд и Есеј во организација на УКЛО. Охрабрете се, пишувајте, аплицирајте....  повеќе

25.09.2013

Групи за студентите во прв семестар на отсекот за Информатика и компјутерска техника КНИ повеќе

20.09.2013

Трет уписен рок - конечна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

19.09.2013

Трет уписен рок - прелиминарна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола
повеќе

18.09.2013

За студентите од ОСИТ кои го презапишаа предметот Основи на сообраќајното инженерство, се организира настава во СРЕДА, 7, 8 час и вежби - во ЧЕТВРТОК, 5,6 час во уч. 404. повеќе

15.09.2013

Слободни места на сите студиски програми за пријавување во трет уписен рок за А13-14, на 17.09.2014 год. Напомена - Може да се пријават и кандидати со завршена училишна матура..
повеќе

13.09.2013

Почитувани нови студенти! Ве покануваме да присуствувате на првиот свечен академски час на 16.09 во 10 часот, кој ќе се одржи во Амфитеатарот на Технички факултет - Битола. После поздравните говори се замолуваат студентите да се повлечат според студиската програма во следните простории: повеќе

11.09.2013

Втор уписен рок - конечна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

11.09.2013

Достапен е конечниот распоред за настава за зимски семестар во Академската 2013-2014 за сите години и студиски програми на Технички факултет - Битола. повеќе

11.09.2013

Сите кандидати кои се пријавија на I првиот уписен рок за II циклус (последипломски) студии по Информатика и компјутерска техника се ПРИМЕНИ и можат веднаш да се запишат.
повеќе

11.09.2013

Список на примени кандидати во прв уписен рок на втор циклус универзитетски студии на отсекот за сообраќај и транспорт во академската 2013/2014 година. повеќе

11.09.2013

Список на примени кандидати во прв уписен рок на трет циклус универзитетски студии на отсекот за информатика и компјутерска техника во академската 2013/2014 година.

повеќе

06.09.2013

Втор уписен рок - прелиминарна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

27.08.2013

Дополнителен повик од програмата Erazmus LLP за пријавување на мобилност за студенти. Краен рок - 15.10.2013.
повеќе

27.08.2013

Информацијата се однесува на новите студенти кои се запишуваат во прва година по прв пат! повеќе

26.08.2013

Прв уписен рок - конечна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

23.08.2013

Информацијата се однесува на уписите во трет, петти и седми семестар на сите студиски програми на ТФБ. повеќе

21.08.2013

Прв уписен рок - прелиминарна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |