Новости

11.09.2013

Втор уписен рок - конечна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

11.09.2013

Достапен е конечниот распоред за настава за зимски семестар во Академската 2013-2014 за сите години и студиски програми на Технички факултет - Битола. повеќе

11.09.2013

Сите кандидати кои се пријавија на I првиот уписен рок за II циклус (последипломски) студии по Информатика и компјутерска техника се ПРИМЕНИ и можат веднаш да се запишат.
повеќе

11.09.2013

Список на примени кандидати во прв уписен рок на втор циклус универзитетски студии на отсекот за сообраќај и транспорт во академската 2013/2014 година. повеќе

11.09.2013

Список на примени кандидати во прв уписен рок на трет циклус универзитетски студии на отсекот за информатика и компјутерска техника во академската 2013/2014 година.

повеќе

06.09.2013

Втор уписен рок - прелиминарна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

27.08.2013

Дополнителен повик од програмата Erazmus LLP за пријавување на мобилност за студенти. Краен рок - 15.10.2013.
повеќе

27.08.2013

Информацијата се однесува на новите студенти кои се запишуваат во прва година по прв пат! повеќе

26.08.2013

Прв уписен рок - конечна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

23.08.2013

Информацијата се однесува на уписите во трет, петти и седми семестар на сите студиски програми на ТФБ. повеќе

21.08.2013

Прв уписен рок - прелиминарна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

14.08.2013

Сите постдиплоци, докторанти и пост-докторанти кои се заинтересирани за одржлив енергетски развој имаат можност за аплицирање за учeство на  UNESCO School: Sustainable Energy Governance in World Heritage sites која ќе се одржи во Дубровник од 29 Септември до 04 Октомври 2013 година. повеќе

12.08.2013

Почитувани студенти, достапен ви е распоредот за септемвриска испитна сесија во учебната 2013/2014 повеќе

24.07.2013

Се известуваат студентите дека септемвриската испитна сесија за Академската 2012/13, ќе започне на 21.08.2013 год., и ќе трае до 13.08.2013 год., со два термини на секој професор, со тоа што првиот термин е предвиден за предметите од зимски семестар а вториот термин за предмети од летниот семестар. 
повеќе

07.07.2013

 Достапен е Конкурсот за запишување на II циклус студии на сите студиски програми на ТФБ за Академската 2013/14.

повеќе

07.07.2013

Упис на втор циклус студии на студиската програма Сообраќајно-транспортно инженерство во академската 2013-2014 година.
повеќе

07.07.2013

Упис на трет циклус студии во академската 2013-2014. повеќе

28.06.2013

Документација потребна за објавување на практична настава. Информацијата важи за прва, втора и трета година.

повеќе

26.06.2013

Можност за студирање на втор циклус на студии по Машинство во Русија... Заинтересираните да се јават најдоцна до утре кај Раководителот на Машински отсек ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски или кај продеканот за настава
повеќе

15.06.2013

Одржана промоција на дипломирани студенти на прв и втор циклус на студии на ТФБ. 
повеќе
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |